Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Przekazują nam Państwo swoje dane osobowe zarówno bezpośrednio (np. korzystając z naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej, zapisując się na newsletter, przy zakupie prenumeraty), jak i przez naszych Partnerów (np. biorąc udział w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Visteria, subskrybując nasze strony w mediach społecznościowych).

Państwa dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności „VISTERIA” („Polityka Prywatności”), w której znajdą Państwo informacje o tym co się dzieje z Państwa danymi osobowymi  – w jaki sposób są chronione oraz o przysługujących Państwu prawach w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

1. Postanowienia ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest Visteria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Krakowksie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000529544, kapitał zakładowy 1.450.000,00 zł, NIP 7010446698, REGON 360096691 („Administrator” lub „Visteria”).

 Z Administratorem można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: pomoc@vogue.pl

Administrator dokłada wszelkich starań od strony prawnej, technicznej i organizacyjnej aby
w jak najlepszym stopniu chronić wszystkie otrzymane od Państwa i wykorzystywane przez Administratora dane osobowe.

Wszelkie dane osobowe posiadane przez Administratora są przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu nie były od Państwa pobierane w sposób uciążliwy, a ponadto żeby były przetwarzane tylko te dane, które są potrzebne dla realizacji celów wskazanych w Polityce Prywatności.

2. Grupy osób

Administrator przetwarza dane osobowe następujących grup osób:

 • Partnerzy – podmioty, z którymi Visteria prowadzi bieżącą współpracę.
 • Subskrybenci – osoby, które subskrybują strony Visteria w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, Twitter).
 • Goście – osoby, które biorą udział w imprezach oraz wydarzeniach kulturalnych i promocyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez Visteria.
 • Klienci –  osoby, które korzystają z prenumeraty „Visteria” oraz innych usług lub produktów oferowanych przez Visteria.
 • Użytkownicy Serwisu – użytkownicy serwisu Visteria.pl

3. Kategorie danych

Dane identyfikacyjne i kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu (w tym numer telefonu komórkowego, jeżeli został przekazany), jak również adres e-mail i adres do korespondencji (w przypadku korzystania z prenumeraty oraz innych usług lub produktów oferowanych przez Visteria);

Dane dotyczące obecności i aktywności w mediach społecznościowych: posty oraz kliknięcia „Lubię to!” na Facebooku i Instagramie oraz inne interakcje dotyczące Visteria w mediach społecznościowych (np. udostępnianie postów i zdjęć „Visteria” na własnym profilu oraz oznaczanie konta „Visteria” na Instagramie i Facebooku.

Dane dotyczące subskrypcji: dane związane z preferencjami w celu dostosowywania ofert otrzymywanych od Visteria;

Dane związane z organizacją imprez oraz wydarzeń kulturalnych i promocyjnych: dane niezbędne do kontaktu i dotyczące uczestnictwa w tego rodzaju wydarzeniach oraz opinii z nimi związanej, utrwalenie wizerunku na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas tego typu wydarzeń oraz ich upublicznianie w mediach społecznościowych na profilach „Visteria”;

Dane otrzymywane od Partnerów: dane przekazywane przez naszych Partnerów w związku z organizowanymi wspólnie akcjami oraz wydarzeniami kulturalnymi i imprezami (np. dane dotyczące Gości w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa użytkownika na Facebooku i Instagramie).

4. Cele przetwarzania

1. Dane Partnerów wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

 • promocji i reklamy działalności, produktów i usług oferowanych przez Visteria (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;
 • zawarcia i realizacji zawartych z Partnerami umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tymi umowami;
 • wypełnienia obowiązków nałożonych na Visteria przez odpowiednie przepisy oraz możliwości potwierdzenia ich wykonania, np. prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Visteria – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. promocji i reklamy naszej działalności, usług i produktów (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony naszego interesu prawnego (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów). W zakresie celów związanych z archiwizacją dotyczącą ochrony interesu prawnego Visteria, mamy prawo przetwarzać dane w sposób zautomatyzowany.

2. Dane Gości, Klientów oraz Subskrybentów wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

 • promocji i reklamy działalności, produktów i usług oferowanych przez Visteria oraz przez Partnerów Visteria (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;
 • wysyłki newslettera z Serwisu (w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę i zapisały na newsletter – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody;
 • wypełnienia obowiązków nałożonych na Visteria przez odpowiednie przepisy oraz możliwości potwierdzenia ich wykonania, np. prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych);
 • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. promocji i reklamy naszej działalności, usług i produktów (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony naszego interesu prawnego (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów). W przypadku dochodzenia roszczeń lub ochrony interesu prawnego Administratora wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie, jednak jest to niezbędne do zawarcia lub odmowy zawarcia umowy związanej z dostarczeniem Klientom prenumeraty lub innych usług lub produktów;
 • monitorowania aktywności Gości, Klientów oraz Subskrybentów w mediach społecznościowych Visteria – w celu dostosowania go i optymalizacji wyświetlanej zawartości do Państwa potrzeb – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, jednak nie identyfikujemy osób, których profilowanie dotyczy;
 • organizacji przez Visteria imprez oraz wydarzeniach kulturalnych i promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Serwisu i umożliwienia nieodpłatnego świadczenia przez administratora usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż w okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu;
 • związanych z obsługą Państwa pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi usługami lub produktami – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celów lub okres przedawnienia roszczeń.

3. Dane Użytkowników Serwisu wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

 • promocji i reklamy produktów oferowanych przez Visteria oraz przez Partnerów Visteria oraz monitorowania aktywności Użytkowników w Serwisie (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;
 • możliwości potwierdzenia wykonania obowiązków nałożonych na Visteria przez odpowiednie przepisy, np. prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych);
 • monitorowania aktywności Użytkowników w Serwisie oraz w mediach społecznościowych Visteria – w celu dostosowania ich i optymalizacji wyświetlanej zawartości do Państwa potrzeb, prowadzenia statystyk liczby wizyt Użytkowników na profilach w mediach społecznościowych Visteria oraz badania poziomu promocji i reklamy profili w mediach społecznościowych Visteria – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, jednak nie identyfikujemy osób, których profilowanie dotyczy;
 • związanych z obsługą Państwa pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi usługami lub produktami – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celu lub okres przedawnienia roszczeń.

4. Dane każdej osoby, która wchodzi do biura Visteria wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

 • zapewnienie bezpieczeństwa znajdujących się tam osób, przedmiotów oraz dokumentacji objętej tajemnicą w ramach korzystania z systemu monitoringu wizyjnego oraz rejestracji wejść i wyjść z biura – ze względu na szczególne cele inne niż te, które ma administrator budynku w którym mieści się siedziba Visteria. Administrator przetwarza również dane osobowe (wizerunek) osób, które wchodzą do naszego biura, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i nie dłużej niż jest to konieczne do ochrony biura. W każdym wypadku, gdy nie zgadzają się Państwo z naszą oceną sytuacji, prosimy o złożenie reklamacji na adres e-mail: daneosobowe@vogue.pl w celu jej niezwłocznego rozpatrzenia.

5. Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Inne zgody

Mogą Państwo za pośrednictwem Serwisu udzielić zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną dotyczącej oferowanych przez niego produktów lub usług, a także produktów i usług jego Partnerów. Zgoda ta ma charakter dobrowolny i może być wycofana w każdym czasie (np. wysyłając e-mail na adres: daneosobowe@vogue.pl).

7. Odbiorca danych

Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim (odbiorcom), które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, kurierskie i spedycyjne, wydawnicze, marketingowe (np. portale i serwisy społecznościowe Youtube, Facebook, Vimeo i Instagram), ochrony, podatkowe, prawne, statystyczne. Administrator zobowiązuje każdy podmiot, z którym współpracuje, do utrzymywania poziomu ochrony Państwa danych uwzględniającego stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzane przez nas, Państwa dane, będą przechowywane nie dłużej niż będzie to zgodne z właściwymi przepisami. 

W niektórych przypadkach, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia – na przykład gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe lub uległy zmianie;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – na przykład, gdy Państwa zdaniem brak jest podstaw do przetwarzania, dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, wycofacie z swoją zgodę na przetwarzanie danych, złożycie sprzeciw uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Państwo znaleźli, usunięcie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy Państwa dane są nieprawidłowe i potrzebujemy czasu na ich sprostowanie, jeśli Państwa dane będą przetwarzane bezpodstawnie, ale nie będą Państwo chcieli żeby Administrator je usuwał, Administrator nie będzie już potrzebował Państwa danych, jednak będą Państwu potrzebne do ochrony Państwa praw lub dochodzenia roszczeń, do czasu ustalenia czy uzasadniony interes prawny Administratora może zostać uznany za nadrzędny wobec złożonego przez Państwa sprzeciwu weryfikować Państwa sprzeciw co do przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – zebranych w związku z zawartą umową, udzieloną zgodą, które macie prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym;
 • prawo do wycofania swojej zgody – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo do jej wycofania;
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy odbywa się ono w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, tj. stan faktyczny, który nie istniał w momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio zbierane od osoby, której dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili zbierania danych, ale nie był znany Administratorowi, w momencie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczyły;
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeśli odbywa się ono w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu uzyskania dodatkowych pytań odnośnie skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt pod adres e-mail: daneosobowe@vogue.pl

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację niektórych usług przez Administratora na Państwa rzecz, w tym m.in. wysyłkę newslettera, realizację zawartych umów z Visteria.

Nie gromadzimy danych od dzieci i osób poniżej 16. roku życia. Dzieci oraz osoby poniżej 16. roku życia nie mogą przekazywać nam swoich danych osobowych.

9. Przekazywanie danych poza EOG

Pobierając niektóre Państwa dane, Administrator wykorzystuje narzędzia dostarczane przez zewnętrznych dostawców, które służą do zbierania informacji i monitorowania ruchu w Serwisie oraz do zarządzania emisją reklam. Więcej informacji na ten temat, znajdą Państwo w Polityce Cookies.

W związku z wykorzystaniem technologii określonych powyżej Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takich wypadkach podejmujemy racjonalne starania, żeby odbiorcy Państwa danych  stosowali odpowiednie standardy bezpieczeństwa, w tym zachowali odpowiednie standardy prawne np. weryfikujemy czy dany odbiorca ma siedzibę w państwie, którego standard ochrony danych osobowych jest zgodny ze standardami UE zgodnie z właściwą Decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą adekwatny poziom ochrony danych w danym państwie lub stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

10. Odnośniki do stron zewnętrznych

Na stronie internetowej Administratora znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Vimeo i Instagram) i profili Administratora na takich portalach, nienależących do Administratora. Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami zewnętrznych portali, natomiast w odniesieniu do profili Administratora w ramach takich serwisów Politykę Prywatności oraz Politykę cookies stosuje się odpowiednio. Osobę, która skorzysta z przekierowania obowiązywać będą również polityki prywatności i cookies opublikowane przez administratorów zewnętrznych stron internetowych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi politykami.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji, dostawców serwisów społecznościowych oraz sklepów internetowych z aplikacjami (np. Youtube, AppStore, Google Play, Microsoft Store, Facebook, Vimeo i Instagram), systemów operacyjnych, portali, usług, w tym danych, które za pośrednictwem tych serwisów społecznościowych ujawniane są innym podmiotom. Administrator będzie mógł jednak mieć dostęp do niektórych danych Użytkowników ww. portali takich jak wiek, płeć, lokalizacja, aktywność na zewnętrznych stronach www w ramach profilu Administratora, które nie będą umożliwiały identyfikacji Użytkowników. Dane te będą mogły być wykorzystywane w celu kierowania reklamy co jest prawnie uzasadnionym celem Administratora.

Akceptacji lub braku akceptacji na wykorzystywanie powyższych danych w ramach ww. portali można dokonać w ustawieniach konta w serwisach społecznościowych, po zalogowaniu się na konto w danym serwisie – w zakładce dotyczącej prywatności oraz ustawieniach dotyczących wyświetlanych reklam. 

11. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych udostępnianych Visteria bezpośrednio lub pośrednio zarówno przez współpracujących z nami Partnerów jak również Klientów, Gości, Użytkowników Serwisu w związku z korzystaniem z Serwisu i mediów społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, Twitter) w tym świadczenia usług (również za ich pośrednictwem w tym m.in. obsługi prenumeraty i newslettera, obecności wskazanych grup osób w mediach społecznościowych),realizacji zawieranych umów z Visteria oraz obsługą zapytań kierowanych do Visteria przez wskazane w Polityce Prywatności grupy osób.

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana oraz akutalizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w Serwisie lub rozwojem funkcjonalności Serwisu będą niezwłocznie komunikowane Użytkownikom poprzez ogłoszenie na stronie Serwisu lub w wiadomości e-mail przesłanej Państwu posiadającym konto w Serwisie.

Zmiany określone powyżej będą obowiązywać w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób określony powyżej. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania Państwa o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.