DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Visteria wspiera
projekty artystyczne, kulturalne
oraz społeczne.

Visteria uważnie obserwując rynek sztuki i mody, angażuje się w organizacje wystaw, opiekę medialną i promocję najzdolniejszych polskich artystek i artystów.

Zawsze reaguje na bieżące wydarzenia, angażując się w społeczne akcje wspierające walkę o równe prawa mniejszości, pomoc słabszym i potrzebującym.

PROJEKTY SPECJALNE

Czerwcowe wydanie magazynu „Vogue Polska” stanowi symboliczne wsparcie dla osób LGBT+, bez których nie byłoby świata mody. W sesji okładkowej autorstwa Stefana Heinrichsa wystąpili aktywiści, artyści, pary i single, przedstawiciele różnych pokoleń.